הדף בטעינה

מן המילון

פַּחָח (פחח)


שורש פחח; נטייה פַּחָחִית
  • עושה כֵּלים מפַּח
  • מתַקן כּלֵי פח
  • מכאן: פַּחָחוּת
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

למד לשונך 68

ענייני דקדוק