הדף בטעינה

מן המילון

מְפַתֵּחַ


בניין פיעל; שורש פתח; נטייה מפַתַחת; פּיתח, יפַתח, לפַתח לכל הנטיות
 • משַכלֵל, מַרחיב (רעיון, כישרון, אזוֹר גֵאוגרפי וכד')
 • מגַלֵף קישוטים
 • (בצילום) מעַבֵּד (סֶרט מצוּלם) לתמוּנה
 • מַתיר קֶשר או חגורה וכד'
 • פּוֹשֵט את כלי המלחמה (לאחַר שחזר מנַצֵח), בפִּתגם: אַל יִתהַלל חוֹגֵר כִּמפַתח
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

איך מתפשטים בעברית?

הפעלים ההפוכים ללָבַשׁ הם פָּשַׁט
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פִּתֵּחַ 1 (פתיחת הסגור, התחלה, התפתחות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פִּתֵּחַ 2 (פיתוחים באבן, חריתה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פִּתֵּחַ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


פִּתֵּחַ
לרשימה המלאה
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
פִּתַּח קול; ע"ע מאֻלף

פִּתֵּחַ
לרשימה המלאה
ארכאולוגיה (תש"ב, 1942)
גָּלַף* , פִּתַּח*
* במילון המקורי כתוב: גָּלוֹף
* במילון המקורי כתוב: פַּתֵּחַ