הדף בטעינה

מן המילון

מְפַקֵּחַ


בניין פיעל; שורש פקח; נטייה מפַקַחַת; פּיקח, יפַקח, לפַקח לכל הנטיות
 • משגיח על מעשיהם של הנתונים לאחריותו
 • משגיח על הפעולה התקינה של מכונה
 • [בצורת הווה] ממוּנֶה להשגיח על פעולת אחֵרים, כגון על בתי הספר
 • מְפַקֵּחַ גַּל בודק ערֵמה (כדי למצוא בה אבֵדה וכד')

פִּקֵּחַ


שם תואר; שורש פקח; נטייה פיקַחת
 • בעל כישרון טִבעי לנהוג בתבונה כדי שלא להיכשל – בעיקר ביְחָסים עם אחֵרים
 • שאינו עיוור
 • מכאן: פיקְחוּת; פיקְחי
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

פיקח ופיכח

השורש פק"ח מציין ביסודו פתיחה,…
המשך קריאה >>

פיקוח וניטור

בלשוננו יש מגוון מילים וביטויים…
המשך קריאה >>

החכם עיניו בראשו

הקשר בין ראייה לחכמה מובע…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פִּקֵּחַ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פִּקֵּחַ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


פִּקֵּחַ
לרשימה המלאה
מנהל ציבורי ( תשכ"ג, 1963)
פִּקֵּחַ*
* במילון המקורי כתוב: פִּקַּח
חשבונאות ( תשכ"א, 1961)
בִּקֵּר
פִּקֵּחַ*
שָׁלַט
* במילון המקורי כתוב: פִּקַּח