הדף בטעינה

מן המילון

פִּחוּת (פיחות)


זכר; שורש פחת; נטייה שם הפעולה של מְפַחֵת
 • הורדת שער החליפין של מטבע (כנגד: ייסוף)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

חִבְרוּת – זכר או נקבה?

נשאלנו אם המילה חִבְרוּת (סוציאליזציה) היא…
המשך קריאה >>

ממונחי האקדמיה


פִּחוּת
לרשימה המלאה
בנקאות (תשס"ז, 2006)
פִּחוּת במטבע
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
פִּחוּת בִּגְזִירָה הקטנת המאמץ הנורמלי באגפי קורות, הנגרם ע"י גזירה

במבט היסטורי

שכיחות הערך פִּחוּת ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>