הדף בטעינה

מן המילון

פִּחוּת


זכר; שורש פחת; נטייה שם הפעולה של מְפַחֵת
 • הורדת שַער החליפין של מטבע (כנגד: ייסוף)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

חִבְרוּת – זכר או נקבה?

נשאלנו אם המילה חִבְרוּת (סוציאליזציה) היא…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פִּחוּת ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


פִּחוּת
לרשימה המלאה
בנקאות (תשס"ז, 2006)
פִּחוּת במטבע
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
פִּחוּת בִּגְזִירָה הקטנת המאמץ הנורמלי באגפי קורות, הנגרם ע"י גזירה