הדף בטעינה

מן המילון

עֻבָּר (עובר)


זכר; שורש עבר; נטייה עובָּרים
  • יצור המתפתח ברחם אימוֹ או בביצה מרֶגע ההַפרָיה עד שהוא נולד
  • (בבוטניקה) צמח צעיר הטמון בתוך הזרע
  • מכאן: עובָּרי גולמי, בשלַבּי התפתחות ראשונים
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

עוּבּר בנקבה

המילה עוּבּר משמשת בלשוננו עוד…
המשך קריאה >>