הדף בטעינה

מן המילון

עוֹרֵךְ


בניין קל; שורש ערך; נטייה עורֶכת; עָרַך, יַערוך, לַערוך לכל הנטיות
 • מניח בסדר מסוים, מארגן
 • מתקין את הנוסח הסופי לדפוס
 • מרַדד (בָּצֵק)
 • שווה בערכו (ספרותי)
 • [בצורת הווה] ממונה על התקנת עיתון או קובץ ספרותי וכד' לדפוס
 • עוֹרֵךְ דִּין פרַקליט, נְציג בעל דין בבית המשפט
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך עָרַךְ 1 (סידור, קביעה, ארגון, דימוי והערכה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עָרַךְ 2 (גלגול בצק) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


עָרַךְ (סידור, קביעה, ארגון, דימוי והערכה)
לרשימה המלאה
דמוגרפיה (תשמ"ז, 1987)