הדף בטעינה

מן המילון

עוֹקֵץ


בניין קל; שורש עקץ; נטייה עוקֶצת; עָקץ, יַעקוץ, לַעקוץ לכל הנטיות
 • (יַתוּש, צִרעָה וכד') דוקר, נועץ את העוקֶץ
 • (בהשאלה) מעיר הערה לַגלְגָנית ומרה – בדרך כלל אירונית – בכַוונה להרגיז ולהעליב
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

נִטַּל עֻקְצוֹ

'פגה חריפותו', 'סר ממנו עיקרו'…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עָקַץ 1 (דקירה ונשיכה, צורת עוקץ) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עָקַץ 2 (תלישת פרי) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>