הדף בטעינה

מן המילון

עוֹנֵב


בניין קל; שורש ענב; נטייה עונֶבת; עָנַב, יַענוב, לַענוב לכל הנטיות
  • קושר (עניבה) לצַווארו
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד