הדף בטעינה

מן המילון

עָלֵץ


בניין קל; שורש עלץ; נטייה עלֵצה; עָלַץ, יַעלוץ, לַעלוץ לכל הנטיות
  • עליז, שָׂמֵח (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

מילים מתבלבלות

בעברית יש צמדים רבים של…
המשך קריאה >>

מרבים בשמחה

העברית עשירה למדי באוצר מילותיה…
המשך קריאה >>