הדף בטעינה

על המילה עַכְשָׁוִי

במילון

 (ללא ניקוד: עכשווי)
חלק דיברשם תואר
שורשעכשׁו
נטייהעכשווית

הגדרה

  • שקורה או שנעשה עכשיו, כגון 'אירועים עכשוויים'
  • שמתאים לימינו, ההפך ממיושן, כגון 'סגנון עכשווי'
על יסוד מילון ההווה