הדף בטעינה

על המילה סִקֵּר

במילון

 (ללא ניקוד: מסקר)
בנייןפיעל
שורשסקר
נטייהמסקֶרת; סיקֵר, יסַקר, לסַקר לכל הנטיות

הגדרה

 • (כַּתָב) מדַווח בכלי התקשורֶת (עיתונות, רדיו, טלוויזיה וכד') על סמַך נוֹכחוּת בִּמְקום ההִתרַחשוּת
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך סִקֵּר 1 (ראייה, הבטה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך סִקֵּר 2 (צביעה בסִקרה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


סִקֵּר
לרשימה המלאה
כללי (תשכ"א, 1961)
סִקֵּר בלשון העיתונאים: צפה במאורע וכד', כדי למסור ידיעות עליו; "כיסה", "כיסוי" נפסלו ואין להשתמש בהם בהוראה זו.