הדף בטעינה

על המילה נִטַּל

במילון

 (ללא ניקוד: ניטל)
בנייןנפעל
שורשנטל
נטייהניטֶלת; ניטַל, יינָטל, להינטל; סביל של נוֹטֵל לכל הנטיות

הגדרה

 • נלקח
 • נֶחסָר
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


נִטַּל
לרשימה המלאה
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
הוֹן שֶׁנִּטַּל כסף או נכסים, ששימשו הון בעסק ואשר הוצאו מכלל הון העסק.

במבט היסטורי

שכיחות הערך נִטַּל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>