הדף בטעינה

על המילה נִדְכֶּה

במילון

 (ללא ניקוד: נדכה)
חלק דיברשם תואר
שורשדכי
נטייהנדכֵּית לכל הנטיות

הגדרה

  • נדכָּא (בלשון המקרא)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות