הדף בטעינה

על המילה מֻצָּג

במילון

 (ללא ניקוד: מוצג)
בנייןהופעל
שורשיצג
נטייהמוצֶגת; הוצַג, יוצַג; סביל של מַצִּיג לכל הנטיות

הגדרה

  • (חפץ, אדם, מחזה) שמראים אותו לאחרים
  • (אדם) עושים לו היכרות
  • [בצורת הווה זכר] עצם העומד לראווה בתערוכה וכד' או לעדות בבית משפט
  • (בפסיכולוגיה) מושג כפי שהוא מצטייר בַּתודעה
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות