הדף בטעינה

על המילה מֻטָּל

במילון

 (ללא ניקוד: מוטל)
*גם: מוּטָל
בנייןהופעל
שורשנטל
נטייהמוטֶלת; הוטַל, יוטַל; סביל של מַטִּיל לכל הנטיות

הגדרה

  • (על) שחובה לעשות (כגון משימה), שחובה לשלם (כגון מס, קנס, עונש)
על יסוד מילון ההווה