הדף בטעינה

מָטָר

על המילה מָטָר

במילון

 (ללא ניקוד:מטר)
מיןזכר
שורשמטר
נטייהמְטַר־, מְטָרות, מִטְרות־

הגדרה

 • גֶשם
 • (בהשאלה) פריטים רבים המושלכים על מישהו או המופנים כלפיו בבת אחת, כגון 'מְטר אבנים', 'מטר של קללות'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך מָטָר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>