הדף בטעינה

מן המילון

מַגָּשׁ


זכר; שורש נגשׁ; נטייה מגָשים, מגְשי־
  • צלַחַת גדולה ושטוחה להנחת צלחות או כוסות וכד' להַגָשה לשולחן
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד