הדף בטעינה

על המילה מְקַנֵּא

במילון

 (ללא ניקוד: מקנא)
בנייןפיעל
שורשקנא
נטייהמקנֵאת וגם מקנְאָה; קִינֵא, יקַנא, לקַנא לכל הנטיות

הגדרה

  • (ב־) מִצטַער על הצלָחָתו של אחֵר, מאַחל לעצמו מה שיֵש לאַחֵר
  • (ל־) חושד בחוסֶר נאמָנוּת של בן זוּג
  • תומֵך תמיכה נִלהֶבת במַנהיג או ברעיון או בהשקָפה וכד'
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות