הדף בטעינה

על המילה לִמֵּד

במילון

 (ללא ניקוד: מלמד)
בנייןפיעל
שורשלמד
נטייהמְלַמֶּדֶת; לימֵד, יְלַמֵּד, לְלַמֵּד לכל הנטיות

הגדרה

 • מוֹרֶה, מַקנה השכלה
 • טוען (לזכות או לחובה של נידון)
 • [בצורת הווה] מורה ב"חֶדר" (בספרות מזרח אירופה)
 • מכאן: מְלַמְּדוּת

צירופים

  לכל הצירופים
  על יסוד מילון ההווה

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך לִמֵּד 1 (לימוד, דעת, הרגל) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  ערכים נוספים:
  שכיחות 1=1%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך לִמֵּד 2 (חיבור, חישוק) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  שכיחות 1=0.001%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>