הדף בטעינה

על המילה כַּדּוּרְסַלָּן

במילון

 (ללא ניקוד: כדורסלן)
נטייהכַּדּוּרְסַלָּנִית לכל הנטיות

הגדרה

  • שחקן כדורסל
על יסוד מילון ההווה