הדף בטעינה

על המילה כַּבַּאי

במילון

 (ללא ניקוד: כבאי)
שורשכבי
נטייהכַּבָּאית

הגדרה

  • שעיסוקו לכַבּוֹת שׂרֵפות
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

כַּבָּאִית

למילה כַּבָּאִית שני מובנים: צורת הנקבה של כַּבַּאי ו'רכב כיבוי'. המשמעות הכפולה נוצרה מן התפקיד הכפול של הסיומת ־ִית: (א) סיומת נקבה המצטרפת לשם בזכר הנוטה לפי מין (צורן נטייה); (ב) סיומת בעלת משמעות (צורן גזירה), ובמקרה שלנו סיומת לציון כלי רכב דוגמת 'משאית', 'טיולית'.
המשך קריאה >>