הדף בטעינה

על המילה כְּלִי

במילון

 (ללא ניקוד: כילי)
*צורה מיושנת: כֵּלַי
חלק דיברשם תואר
שורשכול
נטייהכִּילָאִית

הגדרה

 • קמצן (ספרותי)


 (ללא ניקוד: כלי)
מיןזכר
שורשכלי
נטייהכֵּלִים, כְּלֵי־

הגדרה

 • מה שנועד לשים בתוכו דברים, כגון צנצנת, גיגית, צלחת
 • חפץ או אמצעי לביצוע פעולה מסוימת, כגון כתיבה או נגינה
 • בֶּגד (ספרותי)

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך כְּלִי ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>