הדף בטעינה

על המילה כְּדַאי

במילון

 (ללא ניקוד: כדאי)
חלק דיברתואר הפועל

הגדרה

  • (ש+עתיד או ל+מקור) ראוי, רצוי, מועיל
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


כְּדַאי
לרשימה המלאה
ברכות (תרפ"ח, 1928)
אֵינִי כְּדַאי*
* במילון המקורי כתוב: אֵינִי כְּדָאי
עבודה (תשל"ג, 1973)
גֹּדֶל אַצְוָה כְּדַאי גוֹדל האצוה, שייצוּרהּ הוּא הרצוּי בּיוֹתר מבּחינת העלוּת.
עבודה (תשל"ג, 1973)
גֹּדֶל מָנָה כְּדַאי גוֹדל המנה שרכישתהּ (אוֹ ייצוּרהּ) הוּא הרצוּי בּיוֹתר מבּחינת העלוּת.