הדף בטעינה

על המילה יַזָּם

במילון

 (ללא ניקוד: יזם)
שורשיזם
נטייהיזֶּמת

הגדרה

  • שיוֹזֵם, שמתַכנֵן מִפעָל או מעשה
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות