הדף בטעינה

על המילה יַאללַה

במילון

 (ללא ניקוד: יאללה)
חלק דיברמילת קריאה

הגדרה

  • קדימה – מילת זירוז (עגה)
על יסוד מילון ההווה