הדף בטעינה

על המילה חֲנֻכָּה

במילון

 (ללא ניקוד: חנוכה)
מיןנקבה
שורשחנך
נטייהשם הפעולה של חוֹנֵךְ

הגדרה

 • מסיבּה או טֶקס לכבוד הכנָסתו של בַּית או מִפעָל וכד' לשימוש או להפעָלה
 • חַג בן שמונָה ימים (מעשרים וחמישה בכִסלֵו ואילך) לזכר חנוּכת בית המִקדש בימי החשמונאים

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך חֲנֻכָּה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>