הדף בטעינה

על המילה הָפַךְ

במילון

 (ללא ניקוד: הופך)
בנייןקל
שורשהפך
נטייההופֶכת; הָפַך, יַהפוך, לַהפוך לכל הנטיות

הגדרה

 • מעמיד דבר בניגוד למצבו הטִבעי או הקודם
 • מַעביר (דף של ספר וכד') לצידו האחר
 • גורם אי־סֵדר
 • נהפך, משתנה עד שנעשה אחר – בעיקר צבע

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך הָפַךְ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


הָפַךְ
לרשימה המלאה
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
הָפַךְ סִימָן כגון: של מספר, שורש

change sign e.g. of number, root
בלשנות ( תש"ג, 1943)
הָפַךְ לְשֵׁם עֶצֶם*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ לְשֵׁם עֶצֶם
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הָפַךְ לִדְרָמָה* , הִמְחִיז*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ לִדְרָמָה
* במילון המקורי כתוב: הַמְחֵז