הדף בטעינה

על המילה הַתָּכָה

במילון

 (ללא ניקוד: התכה)
מיןנקבה
שורשנתך
נטייהשם הפעולה של מַתִּיךְ

הגדרה

 • המָסת מַתֶכת וכד' בחום
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

התכה והמסה

רבים שואלים אותנו על ההבדל בין הַתָּכָה להֲמָסָה, ובייחוד מבקשים לדעת אם נכון לומר שקרח נמס או מותך.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הַתָּכָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>