הדף בטעינה

על המילה הַבַּיְתָה

במילון

 (ללא ניקוד: הביתה)

הגדרה

  • אל הבּית
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור של בית והכיתוב הולכים לבית, הביתה או הבית?

הביתה או לבית?

שני הניסוחים 'הגעתי הַבַּיְתָה', 'הגעתי לַבַּיִת' כשרים. הצורה 'הביתה' מקבילה לצורה 'לבית' בדומה לזוגות מצרימה–למצרים, ירושלימה–לירושלים, הָעִירָה–לעיר.
המשך קריאה >>