הדף בטעינה

על המילה הֵלֶךְ

במילון

 (ללא ניקוד: הלך)
מיןזכר
שורשהלך

הגדרה

 • עוֹבר אורַח, נוֹדֵד


 (ללא ניקוד: הלוך)
*כתיב מקראי: הֲלָךְ (קרי: הֲלוֹךְ)
חלק דיברמקור
שורשהלך
נטייהמקור של הוֹלֵךְ

הגדרה

 • (משמש חלק בצירופים)

צירופים

  לכל הצירופים
  על יסוד מילון ההווה

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך הֵלֶךְ 1 (עובר אורח, נודד) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  ערכים נוספים:
  שכיחות 1=0.001%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>

  במבט היסטורי

  שכיחות הערך הֵלֶךְ 2 (נזילה, הליכה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
  שכיחות 1=0.01%
  • 1
  • 0.9
  • 0.8
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.3
  • 0.2
  • 0.1
  • 0
  • 200- עד 0
  • 0 עד 300
  • 300 עד 600
  • 600 עד 800
  • 800 עד 1100
  • 1100 עד 1300
  • 1300 עד 1500
  • 1500 עד 1750
  • 1750 עד 1918
  • 1919 ואילך
  לצפייה במובאות >>