הדף בטעינה

על המילה הִקִּישׁ

במילון

 (ללא ניקוד: מקיש)
*לא: מֵ־
בנייןהפעיל
שורשנקשׁ
נטייהמַקִּישָׁה; הִקִּישׁ, יַקִּישׁ, לְהַקִּישׁ לכל הנטיות

הגדרה

 • (על) דופֵק (בדלת, בקליד, בתוף וכדומה)
 • (מדבר אחד על דבר אחֵר) מַסיק מַסקנה על פי השוואת דברים זה לזה
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


הִקִּישׁ
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2007)
המונח המעודכן: הִקְלִיק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: הִקְלִיק
מוסיקה (תשט"ו, 1955)
הִקִּישׁ , הִכָּה כלי נקישה
טכניקה (תש"ו, 1946)
הִקִּישׁ*
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּשׁ

במבט היסטורי

שכיחות הערך הִקִּישׁ 2 (דפיקה, הכאה; השוואה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>