הדף בטעינה

על המילה הִנְפִּיק

במילון

 (ללא ניקוד: מנפיק)
בנייןהפעיל
שורשנפק
נטייהמַנְפִּיקָה; הִנְפִּיק, יַנְפִּיק, לְהַנְפִּיק לכל הנטיות

הגדרה

 • מדפיס ומוציא לשוק הכספים שטרות, איגרות חוב וכדומה, או מסמכים רשמיים כגון תעודות מזהות, רישיונות ואישורים שונים
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


הִנְפִּיק
לרשימה המלאה

במבט היסטורי

שכיחות הערך הִנְפִּיק ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>