הדף בטעינה

על המילה הִטִּיף

במילון

 (ללא ניקוד: מטיף)
*לא: מֵ־
בנייןהפעיל
שורשנטף
נטייהמַטִּיפָה; הִטִּיף, יַטִּיף, לְהַטִּיף לכל הנטיות

הגדרה

 • משמיע דברי מוסר
 • נוֹאם למען רעיון פוליטי וכדומה
 • מטפטף
 • [בצורת הווה] דַרשן
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך הִטִּיף 1 (טפטוף, דיבור) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הִטִּיף 2 (הבשׂמה בנטף) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>