הדף בטעינה

על המילה דָּרַךְ עֲנָבִים

במילון

 (ללא ניקוד: דרך ענבים)

הגדרה

  • רמס ענבים ברגליו כדי להפיק מהם יין
על יסוד מילון ההווה