הדף בטעינה

על המילה דִּין וּדְבָרִים

במילון

 (ללא ניקוד: דין ודברים)

הגדרה

  • ויכּוּח, טְעָנות
על יסוד מילון ההווה