הדף בטעינה

גָּשׁוּם

על המילה גָּשׁוּם

במילון

 (ללא ניקוד:גשום)
חלק דיברשם תואר
שורשגשׁם
נטייהגְשומה

הגדרה

  • של גשם, שיוֹרדים בוֹ גשָמים, כגון 'יום גשום', 'מזג אוויר גשום'
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות