הדף בטעינה

על המילה גַּם

במילון

 (ללא ניקוד: גם)
חלק דיברמילת קישור

הגדרה

 • מִילה המצַיינת שהנֶאמר בסמוּך לאחריה שָווה במַעמדו לדָבר אַחֵר שנזכר בַּהֶקשר (בַּביטוי גם כן אין למִילה כן משמעות למעשה ומְקום הביטוי בַּמשפט אינו קָבוּע)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור בחור לובש את האות ו"ו עם כיתוב "וגם? ואולם? ולכן? ולפיכך?"

גם וגם

המילה 'גם' היא מילה הבאה לרבות (לעיתים בתפקיד מילת חיבור ולעיתים מעין תואר הפועל), ולכאורה אין טעם להוסיף לפניה את ו' החיבור, אך כבר בלשון המקרא אפשר למצוא דוגמאות רבות לצירוף וגם.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך גַּם ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>