הדף בטעינה

על המילה בַּת

במילון

 (ללא ניקוד: בת)
שורשבתת

הגדרה

 • רְכיב של ביטויים להבעת פעולה רצופה ומהירה

צירופים (ללא ניקוד: בת)
מיןנקבה
שורשבתת
נטייהבַּתִּים

הגדרה

 • מידת הלַח בימי קדם (כ־22 או כ־40 ליטר)


 (ללא ניקוד: בת)
מיןנקבה
שורשבני
נטייהצורת הנקבה של בֵּן ושל בַּר1; בָּנות, בְּנות־

הגדרה

 • אישה ביחס להוֹרֶיהָ
 • ילדה
 • ילדה, נערה, אישה (בעיקר צעירה) (בדגש על הבחנה מגדרית, כנגד: בֵּן)
 • גיל – בצירוף מספר (לציון שנים) או ביטוי זמן, כגון 'בת שבעים', 'בת חודש'
 • רְכיב ראשון בצירופים לציון תכונה, אפשרות, תפקיד, שייכות וכד' (נקבה של בֵּן, בַּר1), למשל: 'בת מצווה', 'בת סמכא', 'בת מימוש', 'בת שני חלקים'

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך בַּת 1 (ולד נקבה, בעלת) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בַּת 2 (מידה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בַּת 3 ("בבת אחת", "בבת ראש") ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>