הדף בטעינה

על המילה בֵּינוֹנִי

במילון

 (ללא ניקוד: בינוני)
חלק דיברשם תואר
שורשבון/בין
נטייהבינונית

הגדרה

 • לא יותר מדי ולא פחות מדי (בגודל, בכַמוּת, בחוכמה וכד')
 • מכאן: בינונִיוּת שטחיות
 • [בצורת זכר)] (בדקדוק) צורת הפּוֹעל המביעה הוֹוֶה

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך בֵּינוֹנִי ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


בֵּינוֹנִי
לרשימה המלאה
בלשנות (תשע"ח, 2017)
בֵּינוֹנִי פָּעוּל , פָּעוּל בעברית החדשה הכוונה למשקלים פָּעוּל, מְפֹעָל, מֻפְעָל/מָפְעָל