הדף בטעינה

על המילה בֵּין

במילון

 (ללא ניקוד: בין)
חלק דיברמילת יחס
שורשבון/בין
נטייהבינִי, בינוֹ, בינֵיכם, בינֵיהם וגם בינָם

הגדרה

 • מילת יחס להבעת אמצע, הפרדה וכד'
 • גם – לפני שני תנאים שהתוצאה מהם שווה, כגון 'בין שתרצה ובין שלא תרצה', 'בין כך ובין כך'

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

ילד אוחז שני גביעי גלידה והכיתוב: מה ההבדל בין ובין? או בין לבין?

בין ובין

כמה דרכים שביסודן המילה 'בין' משמשות בלשוננו לציון הבחנה וקשר: בין ובין; בין ל־; בין לבין; בין ו־. האם יש עדיפות לאחת מהן?
המשך קריאה >>

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך בֵּין ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בֵּין ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>