הדף בטעינה

על המילה בִּפְנֵי

במילון

 (ללא ניקוד: בפני)
חלק דיברמילת יחס
נטייהבְּפָנָיו, בִּפְנֵיהֶם

הגדרה

  • בנוכחות; משמש בזיקה למילים המביעות יכולֶת להחזיק מעמד, כגון 'צֶמח חסין בפני קרה', 'אין דבר העומד בפני הרצון'
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

בלוניות שאלה: אתם שאלתם? אנחנו עונים! והכיתוב בפני או לפני?

לפני ובפני

מילות היחס לפני ובפני קרובות זו לזו, ובהקשרים מסוימים קשה להכריע איזו מהן מתאימה יותר. אף על פי כן אפשר להצביע על הבחנה סדירה למדי ביניהן בעברית הקלסית – בייחוד מספרות חז"ל ואילך. על הבחנה זו מקובל להמליץ גם בלשון ימינו.
המשך קריאה >>