הדף בטעינה

על המילה בְּמֵישָׁרִין

במילון

 (ללא ניקוד: במישרין)

הגדרה

  • באופן ישיר (כנגד: בעקיפין)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות