הדף בטעינה

על המילה אַשְׁכְּנַזִּי

במילון

 (ללא ניקוד: אשכנזי)
נטייהאַשְׁכְּנַזִּית; אַשְׁכְּנַזִּייה

הגדרה

  • השייך לתחום התרבות של יהודי אשכנז (המרכז והמזרח של אירופה)
  • [נקבה: אשכנזייה] שמוצאו מעדת היהודים שבתחום תרבות אשכנז
  • שמוצאו מגרמניה (יהודי או נוכרי) (מיושן)
על יסוד מילון ההווה