הדף בטעינה

על המילה אֲשֶׁר

במילון

 (ללא ניקוד: אשר)
חלק דיברמילת קישור

הגדרה

 • ש־, מילה הפותחת משפט משועבד, כגון 'מעשים אשר לא ייעשו'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


אֲשֶׁר
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "עַד אֲשֶׁר" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר מבחן לביצוע אחרי כל צעד חִזְרוּר
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "בַּצַּע עַד אֲשֶׁר" משפט חִזְרוּר שבו בקרת החזרור משולבת בצֶרף "עד אשר"

במבט היסטורי

שכיחות הערך אֲשֶׁר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=4%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>