ארכיון חדשות

3.5 הפועל בגזרת פ"א

הפועל בגזרת פ"א

5.2 ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו

ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו

3.8 הפועל בגזרת ע"ו וע"י ובגזרת הכפולים (ע"ע)

הקדמה – גזרת עו"י והכפולים (ע"ע)

מבוא

על אודות ההחלטות בדקדוק

3.3 כללים בגזרת פ"נ

א. הבלעת הנו"ן או קיומה בפועלי פ"נ

2.4 ענייני ניקוד שונים

2.4.1 הדגש החזק באותיות שוואיות

הכתיב המלא

כללי הכתיב החדשים

5.1 מילים לועזיות – צורה, כתיב והגייה

א. ניקוד בסביבת יו"ד במילים לועזיות

4.5 למבנה המשפט

א. משפט זיקה לא מקושר

4.4 התאם במין ובמספר

א. שמות שביניהם 'או'

4.3 השימוש בשם המספר

א. נפרד או נסמך במספר המונה

3.8 הפועל בגזרת ע"ו וע"י ובגזרת הכפולים (ע"ע)

כלל א – התנועה החוצצת חולם אחרי ל' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת עו"י וע"ע

3.7 כללים בגזרת ל"י

א. תנועת ע' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת ל"י

3.6 הפועל בגזרת ל"א

כלל א – נטיית פועלי ל"א בעבר בבינוני בציווי ובעתיד

3.4 פעלים בגזרת פ"י

א. הנטייה בבניין קל – עתיד ציווי ושם הפועל

3.1 כללים בגזרת השלמים

א. משקל פָּעֵל בבניין קל

1.5 הסגול

כלל א – משקל פֶּעֶל

1.2 הפתח

כלל א – פתח ודגש בנטייה

1.0 כללי

כלל א – תנועה בהברה סגורה לא מוטעמת

3.9 כללים הנוגעים לגזרות שונות

א. צורות המקור של בניין קל מגזרת פ"י ופ"נ

2.2 סיומות

2.2.1 א. התנועה שלפני סיומת ־ָן

2.1 משקלים

2.1.1 שמות במשקל פַּעָל בעלי ע' הפועל הח"ע

מבוא

דרכה של האקדמיה בדקדוק

3.3 כללים בגזרת פ"נ

ב. פעלים שונים בגזרת פ"נ

5.1 מילים לועזיות – צורה, כתיב והגייה

ב. כתיב והגייה של מילים ממוצא יווני

4.5 למבנה המשפט

ב. משפט זיקה ממשיך

4.4 התאם במין ובמספר

ב. צירוף שרכיבו הראשון מציין כמות (כַּמָּת)

4.3 השימוש בשם המספר

ב. צורות הנסמך של שמות המספר מ־1 עד 10

3.9 כללים הנוגעים לגזרות שונות

ב. חילופי גזרות בפעלים שונים

3.7 כללים בגזרת ל"י

ב. צורות הבינונית בפועלי ל"י

3.4 פעלים בגזרת פ"י

ב. השורש יס"ף בבניין התפעל

3.1 כללים בגזרת השלמים

ב. הבינוני של גָּבַהּ

2.4 ענייני ניקוד שונים

2.4.2 ניקוד מ' השימוש

2.1 משקלים

2.1.2 משקל פָּעִיל ומשקל פְּעִיל

1.5 הסגול

כלל ב – הסגול בשמות מלעיליים בעלי ארבע אותיות ומעלה בסופית תי"ו

1.2 הפתח

כלל ב – פתח המשתנה לחיריק

1.0 כללי

כלל ב – השתנות תנועה שלפניה שווא נע

3.8 הפועל בגזרת ע"ו וע"י ובגזרת הכפולים (ע"ע)

כלל ב – התנועה החוצצת סגול בצורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי בגזרת עו"י וע"ע

3.6 הפועל בגזרת ל"א

כלל ב – שם הפועל בגזרת ל"א

2.2 סיומות

2.2.1 ב. הדגש בתי"ו בסיומת ־תָן

3.7 כללים בגזרת ל"י

ג. מינן של צורות המקור הנטוי

מבוא

הערות לכללים

5.1 מילים לועזיות – צורה, כתיב והגייה

ג. מילים לועזיות בסיומת ism-

4.3 השימוש בשם המספר

ג. יחיד או רבים בשם הנמנה

4.5 למבנה המשפט

ג. "היה זה פלוני ש"

4.4 התאם במין ובמספר

ג. הבעת שוויון

3.8 הפועל בגזרת ע"ו וע"י ובגזרת הכפולים (ע"ע)

כלל ג – בניין קל בגזרת עו"י וע"ע

3.6 הפועל בגזרת ל"א

כלל ג – הבינוני הפעול בגזרת ל"א

3.4 פעלים בגזרת פ"י

ג. פועלי פ"י בהפעיל שבאה בהם יו"ד אחרי התחילית

3.1 כללים בגזרת השלמים

ג. צורת עבר נסתר בבניין פיעל

2.4 ענייני ניקוד שונים

2.4.3 ניקוד מילת השאלה מה

1.5 הסגול

כלל ג – הסגול בצורות נקבה מלעיליות