אוניברסיטת תל אביב לנוער החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין תמיד חלמת ללמוד לשון עברית באוניברסיטה? המסלול הזה בשבילך! מסלול בלשון עברית באוניברסיטת תל־אביב לנוער לתלמידי כיתות ט'-י''א בתוכנית שער להשכלה הגבוהה כולל אפשרות להמרת בגרות בהיקף של 2, 3 או 5 יחידות לימוד וצבירת קרדיט אקדמי הקורסים הכלולים בתוכנית: ניקוד • תחביר • סמנטיקה קורס של האקדמיה ללשון העברית ועוד לפרטים נוספים: shohamlankry@tauex.tau.ac.il

מסלול הנוער בלשון עברית באוניברסיטת תל אביב

תלמידות ותלמידים בכיתות ט׳–י״א?
בואו להכיר את מסלול הנוער בלשון עברית של אוניברסיטת תל אביב!

אוניברסיטת תל אביב לנוער, החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב, משרד החינוך והאקדמיה ללשון העברית מתכבדים לעדכן כי גם השנה ייפתח מסלול אקדמי לנערות ולנערים מצטיינים המוכר כמגמה של 5 יחידות בלשון.

מפגש חשיפה בזום יתקיים ביום ראשון 30 באוקטובר 2022 בשעה 17:00.


גם האקדמיה ללשון העברית נרתמה למיזם. במסגרתו יינתן קורס ייעודי בסמסטר ב מטעם האקדמיה: 'חקירות והכרעות בלשון'. בקורס ירצו חוקרים ממפעל המילון ומן המזכירות המדעית של האקדמיה.

הסטודנטים הצעירים והבוגרים יתוודעו למאגרי המילון ההיסטורי, יכירו את עקרונות קביעת התקן בלשון העברית בתחום המינוח, הדקדוק והתעתיק, יתנסו בכתיבת תשובות על שאלות הציבור וילמדו על הקשר שבין האקדמיה ובין הציבור הרחב.

נשמע מעניין? כאן נרשמים: noar.tau.ac.il/HebrewAcademic

לפרטים נוספים: shohamlankry@tauex.tau.ac.il

עוד על התוכנית:

מסלול בלשון עברית בתוכנית שער להשכלה גבוהה

במסלול ההתמחות בלשון התלמידים משתלבים בקורסים אקדמיים בחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב.
נוסף על הקרדיט האקדמי המסלול מאפשר המרה לבגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד בלשון, או 3 יחידות לימוד לתלמידים בכיתה י"א.

קבלה לתוכנית: תלמידי כיתה ט', כיתה י' או כיתה י"א – לאחר מיון.

עלות: 2,000 ₪ לסמסטר; יש אפשרות לקבל מלגה.

מבנה התוכנית

  • סמסטר ראשון – מכינה אקדמית
  • סמסטר שני ואילך – השתלבות בקורסים אקדמיים לצד סטודנטים מן המניין וצבירת קרדיט אקדמי אשר נצבר ונשמר לחמש שנים לפחות – ממועד סיום שנת הלימודים האחרונה בתוכנית, לא כולל שירות צבאי חובה.

מבנה הלימודים במסלול

לתלמידים בכיתה ט' ו־י' – 2 או 5 יח"ל המרה לבגרות

  • סמסטר ראשון – מכינה
  • סמסטר שני – קורס אקדמי: חקירות והכרעות בלשון
  • סמסטר שלישי – קורס אקדמי: ניקוד עברי
  • סמסטר רביעי וחמישי – יש ללמוד באחד מהסמסטרים את הקורס: תחביר עברי. אפשר ללמוד קורס זה גם בסמסטר הבא. כמו כן יש ללמוד במהלך הסמסטרים את אחד הקורסים הבאים: העברית ממעוף הציפור או סמנטיקה.

* לאחר סיום קורסי ההמרה לבגרות אפשר להמשיך ללמוד קורסים במסגרת התואר הראשון.

לתלמידים בכיתה י"א – 3 יח"ל המרה לבגרות

  • סמסטר ראשון – מכינה
  • סמסטר שני – קורס אקדמי: חקירות והכרעות בלשון
  • סמסטר שלישי – שני קורסים אקדמיים: תחביר עברי והעברית ממעוף הציפור או סמנטיקה.

* לאחר סיום קורסי ההמרה לבגרות אפשר להמשיך ללמוד קורסים במסגרת התואר הראשון.