מה, לדעתכם, הדבר המעניין ביותר במוצג היסטורי?

לפניכם חמישה היגדים. סמנו ליד כל היגד את מידת העניין שלכם בו:​

  הדמות שהמוצג היה שייך לה:

  הסיפור מאחורי המוצג:           

  המטרה שלשמה נועד המוצג:

  החומרים שהמוצג עשוי מהם:

  הערך הכספי של המוצג:         

  כאן אפשר לשתף אותנו בדברים נוספים המעניינים אתכם: