דור – טיוטה

  שם פרטי

  שם משפחה

  דואר אלקטרוני

  סמנו את המושבים הרצויים בכל יום

  יום שני, ט"ו בשבט, 10 בפברואר

  יום שלישי, ט"ז בשבט, 11 בפברואר

  יום רביעי, י"ז בשבט, 12 בפברואר

  [checkbox checkbox-362 class:contact-form-checkbox use_label_element "יום שלישי, כ"ח באדר א', 1 במארס" " יום רביעי, כ"ט באדר א', 2 במארס (16:00–17:30)" " יום חמישי, ל' באדר א', 3 במארס (18:00–19:30)"]