לתולדות תורת הלשון העברית בימי הביניים האסכולה האנדלוסית אילן אלדר

לתולדות תורת הלשון העברית בימי הביניים: האסכולה האנדלוסית

הספר שלפנינו מציע עיון ממצה ומקיף בתורת הלשון העברית שנתגבשה ונתעצבה בספרד המוסלמית למן אמצע המאה העשירית ועד תחילת המאה השלוש-עשרה. העיון מתמקד בניתוח של סוגיות מרכזיות ובהבהרה והארה של עקרונות, של שיטות חקירה ושל מושגים בלשניים – במגמה לתאר את צביונה הכללי של כל אחת מתקופות המשנה בתולדות האסכולה האנדלוסית ולאפיין את ייחודו המובהק של כל אחד ואחד מחכמי הלשון שלה.

אילן אלדר, יליד חיפה, הוא פרופסור ללשון העברית באוניברסיטת חיפה וחבר האקדמיה ללשון העברית. בהוצאת האקדמיה ללשון העברית ראו אור ספריו "תורת הקריאה במקרא" (תשנ”ד) ו"תכנון לשון בישראל" (תש”ע).

לתוכן העניינים

לרכישה