ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי הבין־משרדית

ועדת ההיגוי של המיזם הוקמה כאמור בהחלטת הממשלה כדי ללוות את המיזם. בראשה עומד נשיא האקדמיה, וחברים בה נציגים של שבעה משרדי ממשלה: משרד ראש הממשלה ומשרדי התרבות והספורט, האוצר, החינוך, התיירות, הבינוי, ירושלים והתפוצות. כן חברים בה נציגים של עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י), רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וההסתדרות הציונית העולמית.

חברי ועדת ההיגוי לקידום הקמת מנווה האקדמיה (תש"ף)

משה בר־אשר (יו"ר), נשיא האקדמיה ללשון העברית
גלית והבה שאשו, ראשת מנהל תרבות, משרד התרבות והספורט
דינה אורנבך, מנהלת תחום פיתוח חוויית התייר, משרד  התיירות
דן רוטשילד, מנהל תחום חקיקה ותקינה, משרד הבינוי
דביר ז'ורנו, אגף התקציבים, משרד האוצר
ענת ישראלי, סגנית מתכננת מחוז ירושלים, רשות מקרקעי ישראל
עופר מנור, אדריכל העיר, נציג מהנדס העיר, עיריית ירושלים
דודו עוזיאל, מנהל תחום תכנון וביצוע פיסי, הרשות לפיתוח ירושלים
נתנאל מזא"ה, ראש אגף מורשת, משרד ירושלים ומורשת
דוד פלבר, מנהל האגף לשירות לאומי, משרד החינוך
משה פרייזלר, יועץ בכיר ליושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית
ליאור נתן, ממלא מקום משנה למזכיר הממשלה – נציג משרד ראש הממשלה

לישיבות הוועדה מוזמנים חברי האקדמיה, חברי מנהלת ההקמה של המיזם ולפי הצורך בעלי תפקידים בממשל, בעיריית ירושלים ומוזמנים אחרים.